A Peder Borgen Biography

Torrey Seland,

Peder Borgen. Metodist – Økumen – Professor i en brytningstid.

Cappelen Damm Akademisk, Oslo, Des. 2020.  ca. 350 s.

I denne boken presenteres en repre­sentant for en av frikirkene i Norge, Peder Johan Borgen (1928-). Borgen var metodist, forkynner, kirke­politiker, økumen, og universitets­professor i kristendoms­kunn­skap, og er en inter­nasjonalt anerkjent bibel­forsker.

Som metodist i Norge ble Borgen en ivrig for­kjemper for frikirkenes plass i det norske kirkelandskap, og for religions­­­frihet i vid forstand. Beskrivelsen av hans liv kan dermed også leses som uttrykk for erfaringer som mange innen frikirkene i Norge kunne oppleve. Boken forsøker slik å bringe ny innsikt i og forståelse for frikirkenes plass i norsk kirkeliv som på denne tiden var så preget både av Den norske kirkes hegemoniske rolle og manglende økumeniske interesse og arbeid. Samtidig gir den en omfattende oversikt over Peder Borgens liv og innsats i norsk universitets- og samfunnsliv og internasjonale bibelforskning.