Lex Borgen

Seland, T. (2020). Lex Borgen: Et blad i norsk skolehistorie om ikke-lutheraneres rett til å undervise i høyere utdanning. I B. Løvlie, P. Halse & K. Hatlebrekke (Red.), Tru på Vestlandet. Tradisjonar i endring (Kap. 15, s. 363–390). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

I Lov om Embedsmænds Troesbekjendelse av 1880, lett revidert i
1894, sto det blant annet at embetsmenn som har til oppgave å gi undervisning i kristendomskunnskap, skal «bekjende sig til Statens offentlige Religion.» På begynnelsen av 1970-tallet ble denne loven endret etter en lang debatt slik at også dissentere, i betydningen ikke-lutheranere, kunne undervise i kristendomskunnskap på universitetsnivå i det norske skolesystemet. Artikkelen beskriver nærmere bakgrunn og saksbehandling for denne endringen med særlig vekt på den rolle metodisten Peder Johan Borgen spilte i denne prosessen.

This article is an outgrowth of a book that is coming out this December. As the article, the book is in Norwegian. No English version is scheduled yet.

Author: TorreyS

See http://www.torreys.org/bible

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s