Danningens Filosofihistorie

omsl.Danningens filosofihistorieOppdaget en bok i dag jeg burde ha oppdaget før, siden den kom ut så langt tilbake som i 2013:

Ingerid S. Straume,
Danningens Filosofihistorie.
Gyldendal Norsk forlag, Oslo 2013.

Gleder meg til å lese i den. Boken består av en rekke enkeltstående kapitler, skrevet av forskjellige forfattere. Halvor Moxnes, f.eks., skriver om’Jesu dannelse av disiplene i Markusevangeliet.’ Hallvard J. Fossheim skriver om ‘Platon og Aristoteles om dannelse’, og Hermund Slaattelid om ‘Ein danningstradisjon i romersk historie,’ for å nevne de som ligger nærmest mitt forskningsfelt. Boken inneholder i alt 28 kapitler, og er innom både Kofusiansk og Muslimsk dannelsetradisjoner (2 kapitler), mens resten fokuserer på vestlig filosofi opp til vår egen tid.

Men burde her ikke også ha vært et kapittel om jødiske dannelsesidealer? Jeg savner det, og ville selvfølgelig også vært overbegeistret om et avsnitt også  hadde handlet om Jøden Filon av Aleksandria! Tror Peder B vil være enig med meg i det!

Men boken representerer likevel et interressant nytt tilskudd til våre  innføringsbøker til filosofienss historie.