NT Seminar at MHS

Torsdag 30. mai 2013 fyller professor Torrey Seland 65 år. I den anledning inviterer Misjonshøgskolen til et seminar til ære for jubilanten, der tyngdepunkter i hans forskning vil stå sentralt. Seminaret består av tre økter med foredrag etterfulgt av diskusjon.

Program:
Sted: Sted: Amfiauditorium 215
10.00–11.30
Sesjon 1
Velkomst ved Jostein Ådna, leder for Seksjon for bibelvitenskap ved Misjonshøgskolen
Foredrag ved professor dr.theol. Peder Johan Borgen, PhD:
“Norsk Filonforskning i siste halvdel av det forrige århundre. Noen observasjoner.”

11.30–12.30: Lunsj i kantinen med kake, taler og hyllest av jubilanten

12.30–13.45: Sesjon 2
Foredrag ved generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD:
“Toward a Postcolonial Reading of the Epistle of James”

13.45–14.15 Pause med frukt

14.15–15.30 Sesjon 3
Foredrag ved professor dr.theol. Jostein Ådna:
“Skrifttolkning og teologisk argumentasjon i Peters første brev”
15.30–15.45 Avrunding

Etter foredragene åpnes det for spørsmål og kommentarer, med jubilanten som første respondent.

Foredragssesjonene er åpne, men de som ønsker å nyte godt av gratis lunsjbord, varme og kalde drikker og pausefrukt, bes om å registrere seg som seminardeltakere. Påmelding skjer til Jostein Ådna, på e-post (jostein.aadna@mhs.no) eller telefon (51516228), innen 28. mai.